Please assign a menu to the primary menu location under menu

BUSINESS BLOG NEWS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ροή ειδήσεων

Folli Follie: Σπάει σε καλή και κακή εταιρεία

folli_follie_25

Folli Follie: Σπάει σε καλή και κακή εταιρεία18 Δεκεμβρίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Το σπάσιμο της Folli Follie σε καλή και κακή εταιρεία και τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της σε τέσσερις τομείς προβλέπει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο αναδιάρθρωσης της FF.

Σύμφωνα με ανακοίνωση προς το χρηματιστήριο, η εταιρεία θα αποστείλει πρόσκληση σε συνέλευση των κατόχων Ομολόγων λήξεως 2021, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, ζητώντας συναίνεση για το επιχειρηματικό της σχέδιο.

Εφόσον συμφωνηθεί το Σχέδιο Εξυγίανσης θα υποβληθεί ενώπιον του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου για επικύρωση, σημειώνει. Η δικάσιμος θα ορισθεί, υπό κανονικές συνθήκες, εντός δύο μηνών. Η οριστική απόφαση του Δικαστηρίου είναι πιθανόν να εκδοθεί από 6 έως 8 μήνες μετά την συζήτηση. Δεδομένου ότι η Εταιρεία σκοπεύει να υποβάλει την αίτηση για επικύρωση πριν τις ή στις 24 Ιανουαρίου 2019, είναι πιθανό η επικύρωση του Σχεδίου Εξυγίανσης από το Δικαστήριο να μην έχει λάβει χώρα μέχρι τον Σεπτέμβριο 2019.

1. ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ο Όμιλος έχει επανεξετάσει τις δραστηριότητές του και έχει σχεδιάσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο καθορίζει τα βήματα προς την επιχειρησιακή ανάκαμψη και την επιστροφή στην ανάπτυξη κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Το σχέδιο επικεντρώνεται στην αναμόρφωση και επανατοποθέτηση των εμπορικών σημάτων του, Folli Follie και Links of London, και στη βελτίωση της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων διανομής. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, η Εταιρεία αναθεωρεί τη λειτουργική της δομή και αποσκοπεί στο διαχωρισμό του Ομίλου σε τέσσερις ξεχωριστούς επιχειρηματικούς τομείς, ο καθένας με τη δική του διεθνή διοικητική ομάδα:

• Folli Follie (μάρκα)
• Links of London (μάρκα).
• Καταστήματα μόδας και πολυκαταστήματα και
• Καλλυντικά

Ρευστότητα και απαιτήσεις χρηματοδότησης

Τα συνολικά διαθέσιμα της Εταιρείας και των θυγατρικών της παρουσιάζουν διακυμάνσεις καθημερινά. Το σύνολο των καταγεγραμμένων ταμειακών διαθεσίμων την 12η Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε €20,4 εκατ.. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει €4,2 εκατ. ευρώ που κατέχει η ίδια η Εταιρεία, εκ των οποίων το €1,8 εκατ. ευρώ έχει δεσμευθεί.

Ο Δεκέμβριος αποτελεί τον μήνα όπου καταγράφονται οι υψηλότερες συναλλαγές και οι εποχικές αγοραστικές συμπεριφορές αναμένεται να συμβάλλουν σε αύξηση των συναλλαγών τις επόμενες εβδομάδες. Προκειμένου να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει το σχέδιο ανάκαμψής του, ο Όμιλος στοχεύει να προσελκύσει νέες επενδύσεις ύψους €25 εκατ. ευρώ έως €45 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2019. Σε συνδυασμό με την πώληση επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων, ο Όμιλος αναμένει ότι η συγκέντρωση αυτών των κεφαλαίων θα είναι επαρκής για να καλύψει τις συνολικές ανάγκες ρευστότητας ύψους €60 εκατ. ευρώ έως €80 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2019. Επιπρόσθετη ρευστότητα αναμένεται να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του 2019 μέσω της ελεγχόμενης διάθεσης ορισμένων ακίνητων και άλλων μη βασικών περιουσιακών στοιχείων.

Η ακριβής ανάγκη χρηματοδότησης θα προσδιορισθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, την εκτίμηση σε σχέση με την ποσότητα και το χρονικό σημείο οποιασδήποτε πώλησης με στόχο την επίτευξη της μέγιστης αξίας και την συμφωνία σχετικά με τα απαιτούμενα επίπεδα διαθεσίμων.

Χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Η πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και το Χονγκ Κονγκ, με λιγότερης αξίας ακίνητα στη Βουλγαρία. Βάσει ανεξάρτητης εκτίμησης, η αξία του χαρτοφυλακίου κυμαίνεται από €110 εκατ. ευρώ έως €160 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία εκτίμησης και τις παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία επιβαρύνονται με οικονομικές υποχρεώσεις ύψους €30 εκατ. ευρώ.

Το Νοέμβριο 2018, η ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση μέρους της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου στην Ελλάδα , αξίας από €20 εκατ. ευρώ έως €30 εκατ. ευρώ, κατά προσέγγιση.

Ο Όμιλος FF Group βρίσκεται σε συζητήσεις με δυνητικούς επενδυτές για την άντληση κεφαλαίων έναντι των ακινήτων του στο Χονγκ Κονγκ, αξίας από €15 εκατ. ευρώ έως €20 εκατ. ευρώ, κατά προσέγγιση.

Μετοχές Dufry

• Ο Όμιλος FF Group κατέχει 930.461 μετοχές, εκ των οποίων οι 125.733 μετοχές κυριότητος της Strenaby Finance Ltd. είναι ενεχυριασμένες για δάνειο χωρίς δυνατότητα αναγωγής (non-recourse).
• 804.728 μετοχές της FFSA είναι υπό μεσεγγύηση, εκ των οποίων οι 603.543 αποτελούν αντικείμενο μιας εν εξελίξει αντιδικίας με την Dufry AG, στην οποία ο Όμιλος FF Group πώλησε το 2012 το 51% των μετοχών που κατείχε στην εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. (Hellenic Duty Free Shops).
• Υφίσταται ευρύ φάσμα ως προς την αξία, η οποία προκύπτει από:
-Το αποτέλεσμα της διαιτησίας (και συνεπώς την απελευθέρωση των 603.543 μετοχών)· και
-Την πιθανή καταβολή υπολείπουσας αξίας αδυναμία αποπληρωμής από τον Όμιλο στην Dufry AG σύμφωνα με την αρχική Συμφωνία Συναλλαγής και Αγοράς της εταιρείας Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. (Hellenic Duty Free Shops) το 2012 που διέπει την εξαγορά που περιγράφεται παραπάνω

Συμμετοχή στα Αττικά Πολυκαταστήματα

Οι μετοχές στα Αττικά Πολυκαταστήματα είναι ενεχυριασμένες έναντι οφειλών σε ελληνικές τράπεζες που ανέρχονται σε σύνολο €41,7 εκατ. ευρώ
Η Εταιρεία αναμένει επιβεβαίωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2018 • Εάν υπάρχει υπολειμματική αξία μετά την πληρωμή των οφειλών στις τράπεζες, αυτή θα επιστραφεί στον Όμιλο FF Group
• Προς το παρόν, οποιαδήποτε υπολειμματική αξία στον Όμιλο μετά την αποπληρωμή του κύριου χρέους αναμένεται να είναι ήσσονος σημασίας (de minimis)

Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Με στόχο να προσφέρει στον Όμιλο μια πλατφόρμα υλοποίησης της ανάκαμψής του, το σχέδιο Αναδιάρθρωσης επιδιώκει να επιτύχει τα παρακάτω:
• Να εξασφαλίσει στον Όμιλο την απαιτούμενη χρηματοδότηση με στόχο να υλοποιήσει το σχέδιο ανάκαμψης και να διασφαλίσει τη μελλοντική του βιωσιμότητα.
• Να παρέχει στον Όμιλο την κατάλληλη κεφαλαιακή διάρθρωση, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη, από πλευράς κόστους και εύρους, στην τρέχουσα κλίμακα και επιδόσεις των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
• Να βελτιώσει την εταιρική δομή ώστε να είναι αποτελεσματική και ευθυγραμμισμένη με το νέο στρατηγικό όραμα του Ομίλου.

Δομικές πτυχές της Αναδιάρθρωσης

Ο σχεδιασμός που έχει πραγματοποιηθεί και περιλαμβάνεται στην πρόταση Εταιρικής Αναδιάρθρωσης, αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μία πιο λιτή και αποτελεσματική δομή σε επίπεδο Ομίλου, ικανή να προσελκύσει νέες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε μία νέα, «καθαρή», εταιρική δομή (NewCo), η οποία προσφέρει στους επενδυτές την βεβαιότητα ότι τα λογιστικά και ελεγκτικά ζητήματα που επηρέασαν μέρος του Ομίλου FF Group κατά το παρελθόν θα απομονωθούν.

Τα κύρια στοιχεία της προτεινόμενης Αναδιάρθρωσης αφορούν στα ακόλουθα:
• Ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία καιτις υποχρεώσεις του Ομίλου θα μεταφερθούν σε μία νέα εταιρεία, εκτός του υπάρχοντος Ομίλου (“NewCo”)
• Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις θα παραμείνουν στον υπάρχοντα Όμιλο (“OldCo”)
• Η συναλλαγή αυτή θα επιδιώξει την μείωση του συνόλου του μη εξασφαλισμένου δανεισμού σε ποσό, το οποίο μπορεί να εξυπηρετηθεί, όσον αφορά την NewCo και την OldCo.

Τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και γεγενημένες απαιτήσεις της Εταιρείας θα μεταβιβασθούν σε μία νεοσυσταθείσα και ανεξάρτητη εταιρική οντότητα (“NewCo”) η οποία θα έχει την ακόλουθη δομή:

• OpCo Group – συστηνόμενη με στόχο τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
• AssetCo Group – συστηνόμενη με στόχο τη διαχείριση των ακίνητων και των μη βασικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας·
• Έκδοση νέων δανειακών μέσων προς μερική αντικατάσταση των υποχρεώσεων που θα αναλάβει η NewCo· και
• Έκδοση μετοχών της TopCo προς μηδενισμό του υπολοίπου των αναληφθεισών υποχρεώσεων.

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ;

Η Deloitte Business Solutions SA (“Deloitte”) έχει αναλάβει να εκπονήσει μια ανάλυση των αναμενόμενων συνεπειών για τους διάφορους ενδιαφερόμενους του Ομίλου (“Entity Priority Model”) βάσει ενός φάσματος σεναρίων σε περίπτωση που δεν συμφωνηθεί κάποιο σχέδιο αναδιάρθρωσης και προχωρήσει διαδικασία πτώχευσης του Ομίλου. Υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω περιορισμών, το σχέδιο της ανάλυσης αναφέρει τα εξής:
• Οι κάτοχοι τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος είναι εξασφαλισμένος επί των μετοχών του Ομίλου στα Αττικά Πολυκαταστήματα, και οι ενυπόθηκοι δανειστές θα εισπράξουν πλήρως τις απαιτήσεις τους.
• Οι μη εξασφαλισμένοι δανειστές της Εταιρείας (μητρικής του Ομίλου), θα λάβουν λιγότερα από 10 λεπτά ανά Ευρώ απαίτησης.
• Οι μέτοχοι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα λάβουν τίποτα.

Πηγή άρθρου – businessnews.gr