Please assign a menu to the primary menu location under menu

BUSINESS BLOG NEWS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ιανουάριος 2019

Ροή ειδήσεων

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε ο συνεταιρισμός «ΘΕΣ Γάλα»

thes-gala-3

Αίτηση πτώχευσης κατέθεσε ο συνεταιρισμός "ΘΕΣ Γάλα"27 Ιανουαρίου 2019Εικόνα στην Αγορά

Υπέβαλε τελικά αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα ο θεσσαλικός συνεταιρισμός παραγωγών ΘΕΣγάλα.

Η αίτηση κατατέθηκε την Παρασκευή στο Πρωτοδικείο Λάρισας και έλαβε προσωρινή διαταγή μέχρι τις 22 Μαρτίου 2019 οπότε και θα ακολουθήσει στο δικαστήριο η κύρια συζήτηση για την οριστική υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου με την προαπαιτούμενη συναίνεση των πιστωτών του.

Ως προς το θέμα αυτό οι τρεις πιστώτριες τράπεζες: Πειραιώς, Θεσσαλίας και Γιούρομπανκ, συμφώνησαν με την προσφυγή στο άρθρο 106 β καθώς δεν υπήρχε άλλη διέξοδος και οι απανωτές κατασχέσεις που θα ακολουθούσαν θα έβαζαν οριστικό λουκέτο στην επιχείρηση και οι τράπεζες θα έχαναν το σύνολο των κεφαλαίων που διοχέτευσαν στον συνεταιρισμό.

Ως προς αυτά το συνολικό ποσό υπολογίζεται στα 6 εκ. ευρώ ενώ το συνολικό άνοιγμα προς γαλακτοπαραγωγούς, προμηθευτές και εργαζόμενους, μαζί με τα δάνεια, φτάνει κοντά στα 20 εκ. ευρώ.

Ο ΘΕΣγάλα χρειάζεται άμεσα κεφάλαια κίνησης, τουλάχιστον ενός εκ. ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το εμπορικό σήμα έχει δεσμευτεί από τον επιχειρηματία Ξενοφώντα Καντώνια (Cosmos Alluminium), αντί 500.000 ευρώ τα οποία εκχώρησε, ως προκαταβολή, όταν αρχικά εκδήλωσε ενδιαφέρον εξαγοράς της επιχείρησης αλλά στην πορεία υπαναχώρησε.

Πηγή: thessaliaeconomy.gr

Πηγή άρθρου – businessnews.gr

Ροή ειδήσεων

Eurobank: Επτά χρόνια πληθωριστικής απόκλισης με ευρωζώνη

eurobank-trapeza_11_7_21

Eurobank: Επτά χρόνια πληθωριστικής απόκλισης με ευρωζώνη27 Ιανουαρίου 2019Πολιτική & Οικονομία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο μέσος όρος του ετήσιου πληθωρισμού στην Ελλάδα (βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ)) το 2018 διαμορφώθηκε στο 0,8% από 1,1% το 2017. Η εν λόγω επιβράδυνση, επισημαίνει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία, προήλθε από την επίδραση δύο αντίθετων δυνάμεων.

Από τη μια πλευρά η μείωση της επίδρασης βάσης από την αύξηση της έμμεσης φορολογίας το 2017 επέδρασε πτωτικά, και από την άλλη, η αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου επέδρασε αυξητικά. Η επίδραση της πρώτης δύναμης υπεραντιστάθμισε το αντίστοιχο μέγεθος της δεύτερης και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα το 2018 κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ).

Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στις 6 από τις 12 ομάδες αγαθών και υπηρεσιών που συνθέτουν τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) σημείωσε επιβράδυνση το 2018. Πιο αναλυτικά, ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στην κατηγορία των αλκοολούχων ποτών και καπνού παρουσίασε την υψηλότερη πτώση, από 6,5% το 2017 στο 2,9% το 2018, και ακολούθησαν οι παρακάτω ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: στέγαση (από 1,8% το 2017 στο -0,3% το 2018), μεταφορές (από 3,1% το 2017 στο 2,0% το 2018), αναψυχή και πολιτιστικές δραστηριότητες (από -0,6% το 2017 στο -1,1% το 2018), ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια (από 2,2% το 2017 στο 1,9% το 2018) και εκπαίδευση (από -0,1% το 2017 στο -0,2% το 2018).

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στις κατηγορίες της διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών (από 0,2% το 2017 στο 0,4% το 2018), της ένδυσης και υπόδησης (από -1,1% το 2017 στο -0,9% το 2018), των άλλων αγαθών και υπηρεσιών (από -1,5% το 2017 στο -0,9% το 2018), των διαρκών αγαθών, ειδών νοικοκυριού και υπηρεσιών (από -2,9% το 2017 στο -1,7% το 2018), των επικοινωνιών (από 1,7% το 2017 στο 3,0% το 2018) και της υγείας (από -2,1% το 2017 στο 0,5% το 2018).

Εν κατακλείδι, έπειτα από 4 χρόνια αποπληθωριστικών πιέσεων (2013 -0,9%, 2014 -1,4%, 2015 -1,1% και 2016 0,0%), ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα παρέμεινε σε θετικό έδαφος για 2ο έτος στη σειρά το 2018. Ο πυρήνας του ΕνΔΤΚ με σταθερούς φόρους σημείωσε οριακή αύξηση 0,2% το 2018 από οριακή πτώση -0,1% το 2017. Τα εν λόγω πολύ χαμηλά επίπεδα του πυρήνα πληθωρισμού ερμηνεύονται σε έναν βαθμό από το υψηλό παραγωγικό κενό της ελληνικής οικονομίας (δυνητικό ΑΕΠ > πραγματοποιηθέν ΑΕΠ).

Επιπροσθέτως, η απόκλιση ανάμεσα στον μέσο ετήσιο πληθωρισμό της Ελλάδος και της Ευρωζώνης, διατηρήθηκε σε αρνητικό έδαφος για 7ο συνεχές έτος το 2018, με τη μέση ετήσια απόκλιση (2012-2018) να διαμορφώνεται στις -1,2 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ).

Ως γνωστόν, είχε προηγηθεί μια μακρά περίοδος συνεχούς θετικής απόκλισης ανάμεσα στον μέσο ετήσιο πληθωρισμό της Ελλάδος και της Ευρωζώνης (μέση ετήσια απόκλιση της τάξης των +1,5 ΠΜ την περίοδο 1997-2011) με αποτέλεσμα την απώλεια ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση του εξωτερικού ελλείμματος της ελληνικής οικονομίας.

Είναι αναντίρρητα αποδεκτό ότι το προαναφερθέν μονοπάτι αντιστράφηκε κατά τη διάρκεια των 3 Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής με την ελληνική οικονομία να ανακτά ένα μέρος της απωλεσθείσας ανταγωνιστικότητας, κυρίως σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας αλλά και σε όρους γενικού επιπέδου των τιμών.

Ωστόσο, η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας έναντι των εμπορικών της εταίρων είναι συνάρτηση πολλών μεταβλητών και όχι μόνο του κόστους εργασίας και του γενικού επιπέδου των τιμών.

Επί παραδείγματι, όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής (Δεκέμβριος 2018), η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας (π.χ. έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας) εξακολουθεί να βρίσκεται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ και τα δύο τελευταία χρόνια παρουσιάζει υποχώρηση.

Το εν λόγω πεδίο, ήτοι της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη μακροπρόθεσμη πορεία των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Η διατήρηση της τελευταίας σε υψηλά επίπεδα αποτελεί σημαντική συνθήκη για την αλλαγή του υποδείγματος μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας και την είσοδό της σε ένα μονοπάτι ανάπτυξης χωρίς υψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καταλήγει η Eurobank.

Πηγή άρθρου – businessnews.gr

Ροή ειδήσεων

Airbnb: Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει με τα 30.000 καταλύματα στην Ελλάδα;

airbnb_16

Airbnb: Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει με τα 30.000 καταλύματα στην Ελλάδα;26 Ιανουαρίου 2019Πολιτική & Οικονομία

Τεράστια αύξηση σημειώνουν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις (AirBnB) στην Αττική, από τα 2.752 καταλύματα που υπήρχαν προς διάθεση το 2014 φτάσαμε στα 30.184 καταλύματα τον Ιούνιο του 2018. Το 53,3% των ακινήτων αυτών βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας , το 19,3% στην Ανατολική Αττική το 11% στο Νότιο τομέα Αθηνών , το 6,1 % στα Νησιά , το 5,7% στο Βόρειο Τομέα Αθηνών, το 2,6% στον Πειραιά , το 1,3% στον Δυτικό τομέα Αθηνών και το 0,9% στη Δυτική Αττική.

Το παγκόσμιο φαινόμενο AirBnB μεταμορφώνει λοιπόν και την Αθήνα επηρεάζοντας καθοριστικά την πόλη και το ερώτημα που γεννάται είναι αν η «Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών είναι μια νέα ευκαιρία ή πρόβλημα»; Αυτό ήταν το αντικείμενο της συζήτησης που διεξήχθη στο Impact Ηub Athens όπου καταγράφηκαν τα θετικά και τα αρνητικά του φαινομένου.

Σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που διενεργήθηκε την περίοδο 2013 -2016 το 68% των ιδιοκτητών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης δήλωσαν πως γλίτωσαν τις εξώσεις από τα σπίτια τους επειδή τα νοίκιασαν μέσω της πλατφόρμας AirBnB. Ενδιαφέρον είναι επίσης πως το 50% της συνολικής δαπάνης των τουριστών που μένουνε σε AirBnB παραμένουν στην τοπική οικονομία ενώ ένας στους τέσσερις τουρίστες λέει ότι δεν θα επισκεπτόταν την Αθήνα αν δεν υπήρχε η πλατφόρμα. Η συμβολή του φαινομένου AirBnB στην οικονομία ,σύμφωνα με την ίδια έρευνα, αποτιμάται στα 65 εκατομμύρια ευρώ την τριετία 2013 -2016 ,στη δημιουργία 1000 θέσεων εργασίας και στην αναζωογόνηση επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό κλάδο ο οποίος είχε πληγεί καθοριστικά την περίοδο της κρίσης.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις συνέβαλαν στην αλματώδη αύξηση των τουριστών στη χώρα μας καθώς από τα 12 εκατομμύρια τουρίστες το 2008 ξεπεράσαμε τα 30 εκατομμύρια τη χρονιά που έκλεισε.

Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Σύμφωνα με έρευνα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος το 2017 τα ξενοδοχεία έχουν υποστεί ζημιές της τάξεως των 525 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό. Δεν είναι λογικό όπως λένε η μισή αγορά να λειτουργεί με προνομιακούς φορολογικούς συντελεστές και τα ξενοδοχεία να επιβαρύνονται υπερβολικά.

Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει σημαντική άνοδος των τιμών ενοικίων στις περιοχές κυρίως του κέντρου της Αθήνας όπου υπάρχει αύξηση της προσφοράς για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ταυτόχρονα υπάρχει μείωση της προσφοράς κανονικών μισθώσεων για φοιτητές, εποχικά εργαζόμενους και δημόσιους λειτουργούς . Συντελείτε σταδιακά ο εκτοπισμός ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα που ζούσαν παραδοσιακά σε αυτές τις περιοχές , υποστήριξαν κάποιοι ομιλητές, καθώς είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί σε προσιτές τιμές μίσθωμα. Αρκετοί δε ιδιοκτήτες υποχρεώνουν ενοικιαστές να εγκαταλείψουν τα μισθωμένα ακίνητα μακράς διάρκειας για να τα προσφέρουν μέσω της πλατφόρμας AirBnB.

Αλλάζει επίσης η φυσιογνωμία των γειτονιών λόγω της αύξησης των τουριστών. Υπάρχει μία νέα οικονομία που έχει αναπτυχθεί σε αυτές τις περιοχές στην αναψυχή και στην εστίαση η οποία έχει φέρει όχληση , θόρυβο και άλλες επιπτώσεις που επηρεάζουν τους μόνιμους κατοίκους τους.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης Γιώργος Ιντζιάδης από την πλευρά του δήλωσε πως παλιότερα κανείς δεν ήθελε αυτά τα ακίνητα ,έμεναν αναξιοποίητα μέχρι που εμφανίστηκε το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εκτίμησε πως κάποια στιγμή θα υπάρξει αυτορρύθμιση και θα μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων ακινήτων.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης , ο υποψήφιος Δήμαρχος Νάσος Ηλιόπουλος ,Πανεπιστημιακοί και φορείς της πόλης. Την συζήτηση συντόνισαν οι Δήμητρα Σιατίτσα (αρχιτέκνων-πολεοδόμος) και ο Άρης Καλαντίδης (καθηγητής αστικής διαχείρισης).

Γιώργος Δημοσθένους

Πηγή άρθρου – businessnews.gr

Ροή ειδήσεων

EKT: Μειώθηκαν τα πλαστά χαρτονομίσματα το β’ εξάμηνο του 2018

34037768

EKT: Μειώθηκαν τα πλαστά χαρτονομίσματα το β' εξάμηνο του 201826 Ιανουαρίου 2019Πολιτική & Οικονομία

Περίπου 262.000 πλαστά χαρτονομίσματα ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το δεύτερο εξάμηνο του 2018, δηλαδή σημειώθηκε μείωση κατά 13,0% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2018 και κατά 27,8% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2017.
«Η πιθανότητα να λάβετε πλαστό τραπεζογραμμάτιο είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρή, καθώς ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων παραμένει πολύ χαμηλός σε σχέση με τον αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, ο οποίος, μετά την εισαγωγή τους, αυξάνεται σταθερά με ρυθμό ταχύτερο από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Το 2018 ο αριθμός και η αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία αυξήθηκαν κατά περίπου 4,0% και 3,7% αντίστοιχα. Σήμερα βρίσκονται σε κυκλοφορία περισσότερα από 22 δισεκατομμύρια τραπεζογραμμάτια ευρώ με συνολική αξία περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018:
-Τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί σε περισσότερο από το 80% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων.
-Τα περισσότερα πλαστά τραπεζογραμμάτια (96,7%) εντοπίστηκαν στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Τα υπόλοιπα εντοπίστηκαν σε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ (2,2%) και σε άλλα μέρη του κόσμου (1,1%).

Πηγή άρθρου – businessnews.gr

Ροή ειδήσεων

ΚΥΣΕΑ: Νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ ο αντιπτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου

hristos-hristodoyloy

ΚΥΣΕΑ: Νέος αρχηγός ΓΕΕΘΑ ο αντιπτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου25 Ιανουαρίου 2019Πολιτική & Οικονομία

Συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και 'Αμυνας για την επιλογή της νέας ηγεσίας στις ένοπλες δυνάμεις.

Όπως ανακοινώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:

– Την επιλογή του Αντιπτέραρχου Χρήστου Χριστοδούλου ως Α/ΓΕΕΘΑ

– Την επιλογή του Αντιστράτηγου Γεώργιου Καμπά ως Α/ΓΕΣ

– Την παράταση της θητείας του Αντιναυάρχου Νικολάου Τσούνη ως Α/ΓΕΝ για ένα έτος.

– Την επιλογή του Αντιπτέραρχου Γεωργίου Μπλιούμη ως Α/ΓΕΑ

Επίσης, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την παράταση για ένα έτος της θητείας του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Αντιναυάρχου Σταμάτιου Ράπτη.

Πηγή άρθρου – businessnews.gr

Ροή ειδήσεων

Προσωρινή άρση του shutdown στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο Τραμπ

trump_1_16

Προσωρινή άρση του shutdown στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ο Τραμπ25 Ιανουαρίου 2019Διεθνή Νέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε μια προκαταρκτική συμφωνία με το Κογκρέσο προκειμένου να επαναλειτουργήσουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα υπογράψει τον νόμο με τον οποίο θα τερματιστεί η μερική παράλυση (shutdown) των υπηρεσιών για τρεις εβδομάδες, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητήσει από τον επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία να εισάγει αμέσως την πρόταση προς ψήφιση.

"Με μεγάλη υπερηφάνεια σας ανακοινώνω σήμερα ότι καταλήξαμε σε συμφωνία για να τερματίσουμε το shutdown και να ξανανοίξουμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση", τόνισε.

Όπως είπε ο Τραμπ, μια δικομματική επιτροπή θα αρχίσει αμέσως να επανεξετάζει τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των συνόρων. Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί μια "μεγάλη, ασφαλής συμφωνία" με τη συνεργασία Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών.

Οι ΗΠΑ "δεν χρειάζονται" ένα τσιμεντένιο τείχος μήκους 2.000 μιλίων από τη μια ακτή στην άλλη, πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Πηγή άρθρου – businessnews.gr

Ροή ειδήσεων

Παππάς: Το ποιοι έχτισαν καριέρες πάνω στο Μακεδονικό το ξέρει ο ελληνικός λαός

pappas-8_3

Παππάς: Το ποιοι έχτισαν καριέρες πάνω στο Μακεδονικό το ξέρει ο ελληνικός λαός25 Ιανουαρίου 2019Πολιτική & Οικονομία

«Τελειώνει μία περίοδος για τα κόμματα συνολικά, και το ποιοι έχτισαν καριέρες πάνω στο Μακεδονικό, ποιοι επιχείρησαν να ιδρύσουν και να σταδιοδρομήσουν σε κόμματα τα οποία ήταν σχεδόν μονοθεματικά, το ξέρει ο ελληνικός λαός. Ο κύριος εκφραστής αυτού του ρεύματος στην ελληνική πολιτική ήταν ο κ. Σαμαράς. Κλείνει όμως μία περίοδος, ο κ. Σαμαράς ανέτρεψε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πολιτεύτηκε με την 'Πολιτική 'Ανοιξη' με το συγκεκριμένο τρόπο και τώρα είναι ο πρωτοπόρος των απορριπτικών τάσεων που υπήρχαν και στην ελληνική πολιτική και στην ελληνική κοινωνία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς ο οποίος μίλησε σε πάνελ του τηλεοπτικού σταθμού Open, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάκη Βορίδη για τη Συμφωνία των Πρεσπών και την αυριανή μέρα.

«Όλες οι πολιτικές δυνάμεις και αυτό αφορά και τη Νέα Δημοκρατία – φάνηκε ότι η σημερινή της ηγεσία ενδεχομένως κάποιο μήνυμα το έχει πάρει – δεν θέλω να προτρέξω, αλλά πρέπει να αφιερώσουμε τις προσπάθειές μας στο να σκεφτούμε το πώς θα αξιοποιήσουμε τα θετικά που προκύπτουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών» ανέφερε ο Ν. Παππάς.

Ο Μ. Βορίδης έκανε λόγο για μειοδοτική κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι «για μειοδοσία μιλάγαμε όλες αυτές τις μέρες, όλες τις μέρες οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας από όλα τα στελέχη της, είναι ότι στην πραγματικότητα αυτή η συμφωνία μας πηγαίνει πίσω από τη λεγόμενη εθνική γραμμή, είναι κάτι το οποίο δίνει κάτι περισσότερο στα Σκόπια. Αυτό είναι ο μειοδότης και ο πλειοδότης, αυτό που ακριβώς συνέβη, και αυτό που εξηγούμε εδώ και τρεις μέρες. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ η χώρα υπέστη εθνική ήττα. Δεν θα υπάρξει εθνική συνεννόηση, γιατί έχουν κατατεθεί δύο διαφορετικές αντιλήψεις και σχέδια και για την πορεία της χώρας και για το πώς πρέπει να πορευτούμε».

Απαντώντας, ο υπουργός ΨΗΠΤΕ, ανέφερε προς τον βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε αν στις επόμενες εκλογές εσείς θα διεκδικήσετε ψήφο για να ξηλώσετε τη Συμφωνία των Πρεσπών ή όχι. Διότι αν δεν διεκδικείτε ψήφο για να ξηλώσετε τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο γόνιμος πολιτικός διάλογος επιβάλλει να συζητήσουμε ενώπιον του λαού το τι προτίθεται ο καθένας να κάνει στη βάση της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας».

«Αυτή η συμφωνία λέει ότι τα Σκόπια μπαίνουν στο ΝΑΤΟ. Αυτό θα το ψηφίσετε εσείς. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, ακούσατε τη δήλωση του Κ. Μητσοτάκη ότι 'δεν απεμπολώ το βέτο'» απάντησε ο Μ. Βορίδης. «Ο λαός δεν είναι διχασμένος από αυτό, διχασμένος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από τον λαό. Υπάρχει ένας λαός, ο οποίος στη συντριπτική του πλειοψηφία και με πάρα πολλούς τρόπους έχει εκφραστεί και μιλήσει πάνω στο ζήτημα αυτό. Τα προβλήματα από αυτή τη συμφωνία είναι μπροστά μας και κάποια στιγμή θα χρειαστεί μία κυβέρνηση να τα χειριστεί, όπως τα ζητήματα της μειονότητας και μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εμπορικά σήματα και τα σχολικά βιβλία» σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο της Τουρκίας στα δυτικά Βαλκάνια.

Συνεχίζοντας ο Ν. Παππάς έκανε λόγο για πολιτική συσκότιση την οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. «Δεν έχει νόημα η συσκότιση αυτή τη στιγμή. Την κάνατε για είκοσι χρόνια. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί είμαστε στην επόμενη στιγμή της ψήφισης της συμφωνίας και δεν έχει καμία απολύτως πολιτική λειτουργικότητα και για το δικό σας κόμμα να συσκοτίζετε τις σοβαρές πτυχές της συμφωνίας που αφορούν τα κέρδη της ελληνικής πλευράς. Τα κέρδη της ελληνικής πλευράς είναι και η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, όπως έχουν υποστηρίξει, όλες οι κυβερνήσεις στα επίσημα φόρουμ, είναι το γεγονός ότι υπήρξαν οι συνταγματικές αλλαγές, το ότι τελειώνουν οι αλυτρωτισμοί. Η μεγάλη πλάνη είναι ότι ο κόσμος που κατέβηκε στους δρόμους – και εδώ έχουμε και εμείς ευθύνη ως κυβέρνηση, αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα, να πούμε στον κόσμο την αλήθεια:

Ο κόσμος αυτός νόμιζε ότι αυτό που διεκδικούσε η ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν να μην υπάρχει καμία αναφορά στην ονομασία της γειτονικής χώρας από τον όρο Μακεδονία ή παράγωγό του. Δεν ήταν αυτή η θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής» τόνισε ο κ. Παππάς. «Διότι πολύς κόσμος νόμιζε ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών απεμπολούμε την κληρονομιά της Μακεδονίας. Αντίθετα, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή στην οποία οι γείτονές μας δηλώνουν ρητά και κατηγορηματικά, σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον Μεγαλέξανδρο και τον Αριστοτέλη».

Κλείνοντας, ο Ν. Παππάς είπε ότι «είναι μια ευκαιρία, επειδή ολοκληρώθηκε ο διάλογος και οι διαδικασίες, να ανοίξει ένας διάλογος για το τι πραγματικά συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία». Απάντησε ότι «εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας», σημειώνοντας ότι «ειδικά τώρα – γιατί υπήρχε μία περίοδος στην οποία η κυβέρνηση πιέζονταν από την ανάγκη να κλείσει το μνημόνιο και να καθαρίσει και το πολιτικό τοπίο σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα είναι ένα καθαρό πολιτικό τοπίο με την κυβέρνηση να έχει ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλα τα επίπεδα. Έχει κλείσει το μνημόνιο, έχουμε υπερψηφίσει τον Προϋπολογισμό με 154, έχουμε περάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, έχουμε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς τον Π. Καμμένο και έχουμε μπροστά μας θετικά μέτρα για την οικονομία».

Πηγή άρθρου – businessnews.gr

Ροή ειδήσεων

Τσαβούσογλου: Ξεκινάμε γεωτρήσεις στην Κύπρο τον Φεβρουάριο

880x495_cmsv2_e14dfac7-1f7a-593b-bbe7-3ddfa910d658-3553132

Τσαβούσογλου: Ξεκινάμε γεωτρήσεις στην Κύπρο τον Φεβρουάριο25 Ιανουαρίου 2019Πολιτική & Οικονομία

H Tουρκία θα ξεκινήσει γεωτρήσεις γύρω από την Κύπρο, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μελβούτ Τσαβούσογλου.

Σε συνέντευξη που έδωσε μετά τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, ο κ. Τσαβούσογλου τόνισε πως η Τουρκία θα ξεκινήσει γεωτρήσεις γύρω από την Κύπρο, γιατί η κυπριακή κυβέρνηση δεν διασφάλισε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.

«Η δεύτερη πλατφόρμα μας έρχεται τον Φεβρουάριο. Θα τη στέλναμε στη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα την οδηγούμε προς την περιοχή της Κύπρου» σημείωσε σύμφωνα με το Reuters.

«Το πλωτό γεωτρύπανο μας βρίσκεται στην περιοχή Αλάνια 1, η δουλειά του εκεί θα έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο. Το στέλνουμε και αυτό στο Νότο» πρόσθεσε.

Πηγή: euro2day.gr

Πηγή άρθρου – businessnews.gr

Ροή ειδήσεων

Αναβαθμισμένη η Κίνα στο Νταβός

world-economic-forum-davos-1020x580

Αναβαθμισμένη η Κίνα στο Νταβός25 Ιανουαρίου 2019Διεθνή Νέα

Εδώ και ένα χρόνο ο οικονομικός κόσμος παρακολουθεί εναγωνίως τις εξελίξεις στο πεδίο της εμπορικής διαμάχης που έχει ξεσπάσει μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Οι δύο οικονομικές υπερδυνάμεις προσπαθούν να καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός μέχρι πρόσφατα φάνταζε ως το ιδανικό φόρουμ για τέτοιους συμβιβασμούς. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του ακύρωσαν τελευταία στιγμή το ταξίδι, παρουσιάζοντας ως λόγο τα προβλήματα που έχει προκαλέσει το shutdown στις ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά η Κίνα κατέφθασε φέτος στο Νταβός με τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία που είχε ποτέ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εδώ και 40 χρόνια. Της κινεζικής αντιπροσωπείας ηγείται ο αντιπρόεδρος της χώρας Γουάνγκ Κισάν, ο οποίος στην ομιλία του επέλεξε να υπογραμμίσει την προσήλωση της Κίνας στο ελεύθερο εμπόριο, την ανοιχτή αγορά και τη διεθνή συνεργασία. "Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μεγαλώσουμε την παγκόσμια πίτα και να μοιράσουμε πιο δίκαια τα κομμάτια της" είπε χαρακτηριστικά.

Η άνοδος της κινεζικής μεσαίας τάξης
Στην ουσία αυτό που έκανε ο Γουάνγκ Κισάν στο Νταβός ήταν να συνεχίσει τη γραμμή που χάραξε πριν δύο χρόνια στο ίδιο φόρουμ ο πρόεδρος Σι Ζινπίνγκ, όταν τάχθηκε υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Τότε ο Κινέζος πρόεδρος απέσπασε διεθνείς επαίνους. Ωστόσο έκτοτε έχει ξεσπάσει εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ. Η στάση της Δύσης έναντι της κινεζικής οικονομίας έχει αλλάξει. Ολοένα συχνότερα ακούγεται ότι η Κίνα προσπαθεί να προστατεύσει την οικονομία της από την ξένη διείσδυση, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Είναι γεγονός ότι η ανερχόμενη μεσαία τάξη στην Κίνα έκανε πολλές επιχειρήσεις να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην κινεζική αγορά. Για παράδειγμα η γερμανική Volkswagen πουλάει κάθε δεύτερο αυτοκίνητο που παράγει στην κινεζική αγορά. Και οι ΗΠΑ πλέον δεν θέλουν απλώς να παράγουν φθηνά τα προϊόντα τους στην Κίνα για να τα διαθέτουν στη διεθνή αγορά, αλλά ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πλέον μερίδιο και στην εσωτερική, κινεζική αγορά.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Ραγκουράμ Ρατζάν από την Bank of International Settlements πολλές δυτικές εταιρείες θέλουν να εισέλθουν στην κινεζική αγορά αλλά βλέπουν ότι η Κίνα υψώνει πλέον κάποια εμπόδια. Από την άλλη πλευρά πολλές κινεζικές εταιρείες έχουν εξελιχθεί σε διεθνείς κολοσσούς, όπως η Huawei στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ή η Sinochem στον τομέα της χημικής βιομηχανίας και προσπαθούν να εισέλθουν σε ξένες αγορά δυναμικά.

Εμπορικός "ψυχρός πόλεμος" μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ;
Ο Νινγκ Γκαονίνγκ, διευθύνων σύμβουλος της Sinochem, αναφέρει ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο εύκολη η εξαγορά εταιρειών στις ΗΠΑ, αλλά πλέον όχι. "Οι Κινέζοι έχουν μπερδευτεί. Πίστευαν ότι θα ήταν καλοδεχούμενοι να επενδύσουν σε άλλες χώρες, αλλά πλέον συνειδητοποιούν ότι δεν είναι καθόλου ευπρόσδεκτοι. Η κινεζική οικονομία άκμασε τις τελευταίες δεκαετίες επειδή υποδέχθηκε ξένες επενδύσεις από όλο τον κόσμο. Πίστευαν ότι θα συμβεί το ίδιο και γι' αυτούς στο εξωτερικό. Δεν συμβαίνει όμως σήμερα αυτό" παρατηρεί ο ίδιος.Η Γερμανία για παράδειγμα έχει ήδη θεσμοθετήσει νόμους που θέτουν περιορισμούς στις κινεζικές εξαγορές γερμανικών εταιρειών.

Η Ευρώπη από την άλλη φαντάζει αδύναμη μπροστά στην Κίνα σε πολλούς τομείς, όπως η υψηλή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις ανταγωνιστικότητας. "Καμία από τις 10 κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας δεν βρίσκεται στην Ευρώπη, οι κυρίαρχοι όμιλοι προέρχονται από τις ΗΠΑ και την Κίνα" ανέφερε στη DW η Μαρτίνα Λάρκινα από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Πηγή: DW

Πηγή άρθρου – businessnews.gr

Ροή ειδήσεων

Google και Facebook δαπάνησαν για λόμπινγκ το 2018 περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά

google_facebook_1920_800x500_897676088

Google και Facebook δαπάνησαν για λόμπινγκ το 2018 περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά24 Ιανουαρίου 2019Εικόνα στην Αγορά

Ρεκόρ δαπανών για επηρεασμό της αμερικανικής κυβέρνησης έκαναν πέρυσι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Η Alphabet, μητρική της Google, αποκάλυψε στο Κογκρέσο -όπως είναι υποχρεωμένη από την αμερικανική νομοθεσία- ότι το 2018 δαπάνησε 21,2 εκατομμύρια δολάρια, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά και πιο πολλά από κάθε άλλη αμερικανική τεχνολογική εταιρεία.

Το 2017 η Google είχε δώσει σε κάθε είδους λομπίστες 18,04 εκατ. δολάρια, ενώ το ρεκόρ της μέχρι πέρυσι ήταν το 2012, όταν είχε δαπανήσει 18,22 εκατ. δολάρια. Δεύτερο σε δαπάνες λόμπινγκ πέρυσι, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, ήλθε το Facebook με 12,62 εκατ. δολάρια, επίσης περισσότερα από κάθε άλλο προηγούμενο έτος (το 2017 είχε δαπάνες 11,51 εκατ. δολ).

Τόσο η Google όσο και το Facebook βρέθηκαν το 2018 στο «μάτι του κυκλώνα», καθώς οι αμερικανικές αρχές, το Κογκρέσο, τα μέσα ενημέρωσης και οι καταναλωτές-χρήστες έστρεψαν την προσοχή τους στις πρακτικές των δύο εταιρειών για ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας, ελεύθερου ανταγωνισμού, παραπληροφόρησης, χρήσης αλγόριθμων με πολιτικές και άλλες μεροληψίες, φοροαποφυγής κ.ά.

Δύο άλλες τεχνολογικές εταιρείες, η Microsoft και η Apple, που δεν αντιμετώπισαν την ίδια αρνητική δημοσιότητα και πίεση, δαπάνησαν λιγότερα χρήματα σε λόμπινγκ πέρυσι: η πρώτη 9,52 εκατ. δολάρια (περισσότερα από τα 8,5 εκατ. δολ. του 2017, αλλά λιγότερα από το ρεκόρ των 10,5 εκατ. δολ. το 2013), ενώ η δεύτερη 6,62 εκατ. δολάρια (λιγότερα και από τα 7,15 εκατ. δολ. που είχε δαπανήσει το 2017).

Πηγή άρθρου – businessnews.gr