Please assign a menu to the primary menu location under menu

BUSINESS BLOG NEWS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ροή ειδήσεων

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.«ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ»: Αύξηση 14,75% στα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων το 2017

ktirio-minetta

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.«ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ»: Αύξηση 14,75% στα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων το 201729 Σεπτεμβρίου 2018Εικόνα στην Αγορά

Αύξηση 14,75% στα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων το 2017, κατέγραψε η εταιρία "Ασφάλειαι Μινέττα" για το 2017.

Συγκεκριμένα:

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν τη χρήση 2017 σε ποσό € 2.173 χιλ. και τα κέρδη μετά φόρων σε ποσό € 1.515 χιλ., έναντι κερδών προ φόρων ποσού € 2.710 χιλ. και κερδών μετά φόρων ποσού € 1.698 χιλ. τη χρήση 2016.

Τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων ανήλθαν σε ποσό € 55.453 χιλ. έναντι ποσού € 48.323 χιλ. την προηγούμενη χρήση, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 14,75% περίπου. Η Ίδια κράτηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων ανήλθε τη χρήση 2017 σε ποσό € 17.364 χιλ., έναντι ποσού € 17.077 χιλ. τη χρήση 2016, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 1,68% περίπου.

Τα λειτουργικά έξοδα τη χρήση 2017 ανήλθαν σε ποσό € 15.113 χιλ., έναντι ποσού € 14.278 χιλ. την χρήση 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,8% περίπου, οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση που επήλθε, λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, στις «υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης» και στις αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για το προσωπικό. Τα λοιπά έξοδα ανήλθαν τη χρήση 2017 σε ποσό € 1.745 χιλ., έναντι ποσού € 2.000 χιλ. τη χρήση 2016, κυρίως λόγω ληφθείσας πρόβλεψης και διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων .

Τα έσοδα των επενδύσεων, δηλαδή τα κέρδη από πώληση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων, ανήλθαν τη χρήση 2017 σε ποσό € 3.034 χιλ., έναντι ποσού 1.628 χιλ. τη χρήση 2016, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 86,36% περίπου. Η οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια την χρήση 2017 ανήλθαν σε ποσό € 51.127 χιλ., έναντι ποσού € 49.629 χιλ. την χρήση 2016, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 3,02% περίπου. Το σύνολο του Ενεργητικού την χρήση 2017 ανήλθε σε ποσό € 178.129 χιλ., έναντι ποσού € 182.155 χιλ. την χρήση 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,2% περίπου, οφειλόμενη κυρίως στην μείωση των απαιτήσεων από τα ασφάλιστρα και τους αντασφαλιστές.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τη χρήση 2017 ανήλθαν σε ποσό € 11.123 χιλ., έναντι της ποσού € 7.560 χιλ. της χρήσης 2016, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 47,13% περίπου. Οι ανωτέρω επιδόσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρίας επιτεύχθηκαν μέσα σε ένα ιδιαίτερα ασταθές οικονομικό περιβάλλον.

Η Εταιρία έχει μεταβεί ομαλά στο νέο εποπτικό πλαίσιο Φερεγγυότητας ΙΙ καταγράφοντας δείκτες κεφαλαιακής κάλυψης φερεγγυότητας που υπερβαίνουν το 100%, από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου πλαισίου και σε κάθε περίοδο εποπτικής αναφοράς έκτοτε διατηρεί επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου. Την 31/12/2017 διέθετε δείκτη κάλυψης των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας 103,5% και δείκτη κάλυψης των Ελάχιστων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 311,9%. Βάσει και των προεκτεθέντων, η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι ισχύει η αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern), βάσει της οποίας έχουν συνταχθεί οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Πηγή άρθρου – businessnews.gr