Please assign a menu to the primary menu location under menu

BUSINESS BLOG NEWS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ροή ειδήσεων

ΕΛΒΕ: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Σεπτεμβρίου

elve-660x440

ΕΛΒΕ: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Σεπτεμβρίου08 Αυγούστου 2018Εικόνα στην Αγορά

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την 01.08.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας "ΕΛΒΕΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα της ημερήσια διατάξεως είναι τα εξής:

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 έως 31/12/2017, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Επικύρωση του τρόπου διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01/2017 έως 31/12/2017.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017.

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018.

Έγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 826.875 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,71 ευρώ σε 0,46 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 28η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο.

Πηγή άρθρου – businessnews.gr