Please assign a menu to the primary menu location under menu

BUSINESS BLOG NEWS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ροή ειδήσεων

ΕΚΟ ΑΒΕΕ: Αύξηση καθαρών πωλήσεων 16% το 2018

picture1_5

ΕΚΟ ΑΒΕΕ: Αύξηση καθαρών πωλήσεων 16% το 201809 Ιούνιος 2019Εικόνα στην Αγορά

Με θετικό πρόσημο κλείνει το 2018 η ΕΚΟ ΑΒΕΕ καθώς παρουσίασε αύξηση καθαρών πωλήσεων κατά 16%.

Πιο συγκεκριμένα:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Οι καθαρές πωλήσεις (χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης) της εταιρείας το 2018 διαμορφώθηκαν σε 2.367.935 χιλ. €. (2017: 2.042.372 χιλ. €) παρουσιάζοντας άνοδο κατά 16%.

Οι πωλήσεις της Eταιρείας στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκαν στους 2.428 χιλ. τόνους σημειώνοντας μείωση κατά 152 Χ.Τ. ή 5,9 % σε σχέση με το 2017 (2.580 χιλ. τόνοι).

Αντίστοιχα, οι πωλήσεις διεθνούς αγοράς διαμορφώθηκαν στους 1.474 χιλ. τόνους σημειώνοντας μείωση κατά 4 Χ.Τ. ή 0,3 % σε σχέση με το 2017 (1.478χιλ. τόνοι).

Το σύνολο πωλήσεων (εσωτερικής και διεθνούς αγοράς) της Eταιρείας κατά το 2018 διαμορφώθηκε στους 3.902 χιλ. τόνους έναντι 4.058 χιλ. τόνων το 2017 σημειώνοντας μείωση κατά 156 Χ.Τ. ή 3,8%.

EBITDA

Τα κέρδη προ χρηματοδοτικών, φόρων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 22.249 χιλ. €. (2017: 33.790 χιλ. €)

EBIT

Οι (ζημίες) / κέρδη προ χρηματοδοτικών, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε (2.234)χιλ. €. (2017:10.457 χιλ. €)

Ζημίες προ Φόρων

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε ποσό ύψους (14.168) χιλ. € (2017 (4.195) χιλ. €)

Κέρδη / Ζημίες μετά από Φόρους

Οι (ζημίες) / κέρδη μετά από τον φόρο εισοδήματος κατέληξαν στο ποσό των (20.683) χιλ. €. (2017: 2.917 χιλ. €)

Μετοχικό Κεφάλαιο

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διαθέτει Μετοχικό Κεφάλαιο διακόσια ενενήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εκατό ευρώ και μηδέν λεπτά (292.537.100,00 €) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα μία (2.925.371) ονομαστικές μετοχές. ονομαστικής αξίας 100 € η κάθε μία.

Προσωπικό

Το απασχολούμενο προσωπικό σε μόνιμη και έκτακτη βάση για την χρήση 2018 ανήλθε κατά μέσο όρο σε 490 (2017: 490) άτομα ενώ η μόνιμη και έκτακτη ανθρωποδύναμη στις 31.12.2018 ανέρχονταν σε 484 (2017: 488) άτομα. Πέραν του δικού της προσωπικού η ΕΚΟ ΑΒΕΕ απασχολεί σε μόνιμη βάση προσωπικό δανεισμένο από άλλες εταιρείες του Ομίλου κατά μέσο όρο 5 άτομα (2017: 5 άτομα), ενώ έχει δανείσει δικό της προσωπικό σε άλλες εταιρείες του Ομίλου κατά μέσο όρο 128 άτομα (2017: 130 άτομα).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία» ή «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»), ως θυγατρική κατά ποσοστό 100% της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Στις 29/11 /2018 έγινε μεταβίβαση του ποσοστού 64,41% που μέχρι τότε κατείχε η εταιρεία “HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G.” με έδρα την Αυστρία, στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ , που εδρεύει Χειμάρρας 8Α Μαρούσι 151 25, η οποία μέχρι εκείνη την ημερομηνία κατείχε το 35,59 %.

Πηγή άρθρου – businessnews.gr